اتوبار گیشا | انواع بیمه های باربری

اتوبار گیشا

با توجه به اتفاقات غیر قابل پیش بینی که معمولا در حمل و نقل رخ میدهد نیاز به بیمه که در آن خسارتهای احتمالی جبران شود بسیار ضروری میباشد.

بیمه های باربری به بیمه های گفته میشود که در آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل و نقل کالا در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالادچار خسارت های احتمالی شود و یا بیمه گذار هزینه هائی مالی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید باربری گیشا با رعایت تمامی قوانین مربوط به بیمه کلیه بارهای خود را بیمه میکند تا با خیال اسوده بارهای خود را جابجا کند.

<a href=باربری گیشا" width="201" height="200" />

انواع بیمه ها از حیث منطقه جغرافیایی و حیث پوشش دسته بندی میشود که در این مقاله به بیمه ها از حیث منطقه جغرافیایی میپردازیم.

انواع بیمه های باربری از حیث منطقه جغرافیایی

الف-بیمه های باربری وراداتی

ب-بیمه های باربری صادراتی

ج-بیمه های باربری ترانزیت

د-بیمه های باربری داخلی

الف) بيمه هاي باربری وارداتي :

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجي خريداري مي گردند و به صورت خريدهاي براتي , بدون انتقال ارز و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي گيرد و با توجه به ماده 70 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری ابتياع اين نوع بيمه نامه براي واردكنندگان اجباري مي باشد.

ب ) بيمه هاي باربری صادراتي

كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند نياز به بيمه نامه صادراتي دارند.

نکته: مشخص نمودن ذینفع یا بیمه گذار در این نوع بیمه نامه ها حائز اهمیت می باشد.

ج ) بیمه های باربری ترانزیت

مبداء ومقصد برخي از حمل ها در خارج از كشور ايران بوده و ممکن است كشور ايران نیز در مسير حمل قرار داشته باشد. بيمه نامه هاي مربوط به اين نوع حملها را بيمه نامه هاي ترانزيت مي گويند و نرخ و شرايط بيمه نامه هاي صادراتي عيناً براي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

نکته: برای صدور این نوع بیمه نامه ها مجوز مدیریت بیمه های باربري الزامی است.

د ) بیمه های باربری داخلی

بیمه های باربری نه تنها در بر گیرنده حمل های است که یک سوی آنها خارج از کشور می باشد بلکه برای حمل های داخلی نیز صاحبان کالا می توانند نسبت به ابتیاع این نوع بیمه نامه ها اقدام کنند.

اتوبار گیشا

باربری گیشا

باربری

ارسال شده در اتوبار گیشا-باربری گیشا -حمل اثاثیه منزل-88275434

تماس فوری با ما